965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’alcalde, Andrés Molina, juntament amb els regidors i tècnics municipals, visiten la finalització de les obres de millora, ampliació i reforma d’instal·lacions esportives municipals: Pla Esport 2022. Dins del projecte de REPARACIÓ DE PISTES DE TENNIS I FAÇANA VESTUARIS PISCINA, POLIESPORTIU MUNICIPAL i que han sigut finançades per la EXCMA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT.
 
[CAS] El alcalde, Andrés Molina, junto con los concejales y técnicos municipales, visitan la finalización de las obras de mejora, ampliación y reforma de instalaciones deportivas municipales: Plan + Deporte 2022. Dentro del proyecto de “REPARACIÓN DE PISTAS DE TENIS Y FACHADA VESTUARIOS PISCINA, POLIDEPORTIVO MUNICIPAL y que han sido financiadas por la EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE.