965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Avancen a bon ritme les obres de renovació del parc de comptadors i implantació de xarxa fixa (recorregut 2) de lectura.
En els treballs del recorregut 2, aquesta contemplat la substitució de 600 comptadors, de la qual ja siguen instal·lat 400, avancen a bon ritme i que aquesta prevista la finalització a la fi d’aquest mes, segons el planing de l’empresa contractista, realitzant el seguiment de la substitució dels comptadors per part del personal dels serveis tècnics municipals.
Les obres són finançades per part de l’Excma. diputació Provincial d’Alacant dins de Cicle hídric, sent el pressupost d’adjudicació de 59.071,18 .- €.
 
[CAS] Avanzan a buen ritmo las obras de renovación del parque de contadores e implantación de red fija (recorrido 2) de lectura.
En los trabajos del recorrido 2, esta contemplado la sustitución de 600 contadores, de la que ya sean instalado 400, avanzan a buen ritmo y que esta prevista la finalización a finales de este mes, según el planing de la empresa contratista, realizando el seguimiento de la sustitución de los contadores por parte del personal de los servicios técnicos municipales.
Las obras están financiadas por parte de la Excma. diputación Provincial de Alicante dentro de Ciclo hídrico, siendo el presupuesto de adjudicación de 59.071,18 .- €.