965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, visita per a comprovar el desenvolupament d’aquestes, les obres de remodelació i condicionament, que s’estan duent a terme en la planta semisoterrani dels edificis municipals del Carrer Ramón y Cajal.
OBRES DE: REMODELACIÓ I CONDICIONAMENT DE PLANTA SOTERRANI D’EDIFICIS EN CARRER RAMÓN Y CAJAL.
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, visita para comprobar el desarrollo de las mismas, las obras de remodelación y acondicionamiento, que se están llevando a cabo en la planta semisótano de los edificios municipales de la Calle Ramón y Cajal.
OBRAS DE: REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PLANTA SEMISOTANO DE EDIFICIOS EN CALLE RAMÓN Y CAJAL.