965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, el tècnic municipal i el representant de l’empresa contractista signen l’acta de replanteig com a pas previ a l’inici de les obres per a la rehabilitació de Capelles i Fornícules situades en el centre històric. Aquestes obres estan subvencionades per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant en les ajudes per a la rehabilitació de monuments de titularitat municipal i esglésies.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, el técnico municipal y el representante de la empresa contratista firman el acta de replanteo como paso previo al inicio de las obras para la rehabilitación de Capillas y Hornacinas situadas en el casco histórico. Estas obras están subvencionadas por la Excma. Diputación Provincial de Alicante en las ayudas para la rehabilitación de monumentos de titularidad municipal e iglesias.