965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La regidoria d’esports continua les activitats esportives en el mes d’agost amb una gran participació.
 
[CAS] La concejalía de deportes continúa las actividades deportivas en el mes de agosto con una gran participación.