965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] S’han iniciat els treballs de la reparació del tram de la conducció pluvials i reg de la Ptda l’Alcúdia, compartida amb Comunitat de Regants Font Major Sacos.
[CAS] Se han iniciado los trabajos de la reparación del tramo de la conducción pluviales y riego de la Ptda Alcudia, compartida con Comunidad de Regantes Font Major Sacos.