965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Finalitzen els treballs de senyalització viària vertical i horitzontal dels 7 reductors instal·lats en la Ctra d’Alacant i Ctra d’Alcoi donant per finalitzades les obres. Aquestes obres consisteixen en la realització dels treballs de formació de 3 reductors de velocitat; en la CV-715 (Ctra d’Alacant) i 4 reductors de velocitat en la CV-755 (Ctra d’Alcoi) amb l’objectiu de reduir la velocitat a la qual circula el trànsit rodat en aquests trams al seu pas per la població.
L’execució de les obres responen a la petició dels veïns i usuaris d’aquestes dues vies ja que a l’ésser una amb bastant afluència de trafique el que es pretén és l’eliminació de risc als usuaris de les vies públiques, donant més seguretat als vianants i també als conductors.
 
[CAS] Finalizan los trabajos de señalización vial vertical y horizontal de los 7 reductores instalados en la Ctra d’Alacant y Ctra d’Alcoi dando por finalizadas las obras. Estas obras consisten en la realización de los trabajos de formación de 3 reductores de velocidad en la CV-715 (Ctra d’Alacant) y 4 reductores de velocidad en la CV-755 (Ctra d’Alcoi) con el objetivo de reducir la velocidad a la cual circula el tráfico rodado en dichos tramos a su paso por la población.
La ejecución de las obras responden a la petición de los vecinos y usuarios de estas dos vías ya que al ser una con bastante afluencia de trafico lo que se pretende es la eliminación de riesgo a los usuarios de las vías públicas, dando más seguridad a los peatones y también a los conductores.