965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’obra de reconstrucció del vial de Sierra Verde, avança a bon ritme. Esta obra, es va incloure al seu dia en el llistat d’ajudes per a reparació d’infraestructures públiques afectades per les pluges torrencials del passat mes de març.
L’Ajuntament hi ha va concórrer a una convocatòria competitiva realitzada per Conselleria. L’empresa Tragsa és l’encarregada d’executar les obres.
 
[CAS] La obra de reconstrucción del vial de Sierra Verde, avanza a buen ritmo. Esta obra, se incluyó en su día en el listado de ayudas para reparación de infraestructuras públicas afectadas por las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo.
El Ayuntamiento ha concurrió a una convocatoria competitiva realizada por Consellería. La empresa Tragsa es la encargada de ejecutar las obras.