965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Reconquesta del Vidre és una campanya de sensibilització ambiental, promoguda per Ecovidrio, que es duu a terme en una trentena de municipis de la Comunitat Valenciana i l’objectiu de la qual és conscienciar a la ciutadania i especialment als festers sobre la importància de reciclar durant les festes de Moros i Cristians.
Com sabeu, la campanya comporta també la realització de sis promocions en línia des de la web de “La Reconquesta del Vidre” repartides al llarg de l’any. Les promos-en línia consistiran a contestar a través de la web un parell de preguntes relacionades amb el vidre i la campanya de Ecovidrio. Podrà participar qualsevol persona i guanyar un exclusiu miniglú amb la imatge de campanya.
La promoció, estarà activa des de 12 al 18 de desembre.
Les respostes a les preguntes de la promoció es donaran a conéixer en la pàgina web dins de les 48 hores següents al seu tancament de participació. Entre els encertants de totes les preguntes que es formulen, es realitzarà el sorteig del miniglú.
 
[CAS] La Reconquista del Vidrio es una campaña de sensibilización ambiental, promovida por Ecovidrio, que se lleva a cabo en una treintena de municipios de la Comunitat Valenciana y cuyo objetivo es concienciar a la ciudadanía y especialmente a los festeros sobre la importancia de reciclar durante las fiestas de Moros y Cristianos.
Como sabéis, la campaña conlleva también la realización de seis promociones online desde la web de “La Reconquista del Vidrio” repartidas a lo largo del año. Las promos-online consistirán en contestar a través de la web un par de preguntas relacionadas con el vidrio y la campaña de Ecovidrio. Podrá participar cualquier persona y ganar un exclusivo miniglú con la imagen de campaña.
La promoción, estará activa desde 12 al 18 de diciembre.
Las respuestas a las preguntas de la promoción se darán a conocer en la página web dentro de las 48 horas siguientes a su cierre de participación. Entre los acertantes de todas las preguntas que se formulen, se realizará el sorteo del miniglú.