965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
 
[VAL] Des de la regidoria de serveis tècnics es recorda que a partir del pròxim dia 1 de setembre no es realitzarà la recollida de fem els dissabtes a la nit.
Així mateix també recordar que l’horari de depositar fem en els contenidors és de 20.00 a 22.00 hores.  Pel que es prega a tots els veïns i usuaris del municipi, la màxima col·laboració.
 
[CAS] Desde la concejalía de servicios técnicos se recuerda que a partir del próximo día 1 de septiembre no se realizará la recogida de basura los sábados por la noche.Así mismo también recordar que el horario de depositar basura en los contenedores es de 20.00 a 22.00 horas. Por el que se ruega a todos los vecinos y usuarios del municipio, la máxima colaboración.