965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de la regidoria de serveis tècnics es recorda que a partir del pròxim dissabte 17 de setembre no es realitzarà la recollida de fem els dissabtes a la nit.
Així mateix també recordar que l’horari de depositar fem en els contenidors és de 20.00 a 22.00 hores.
Pel que es prega a tots els veïns i usuaris del municipi, la màxima col·laboració.
 
[CAS] Desde la concejalía de servicios técnicos se recuerda que a partir del próximo sábado 17 de septiembre no se realizará la recogida de basura los sábados por la noche.
Así mismo también recordar que el horario de depositar basura en los contenedores es de 20.00 a 22.00 horas.
Por el que se ruega a todos los vecinos y usuarios del municipio, la máxima colaboración.