965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, acompanyat del Regidor d’Esports, Francisco Mendoza, van rebre a l’Ajuntament al conserge del Poliesportiu José Manso Tejerina amb motiu de la seua recent jubilació i li van entregar un detall en agraïment pels vint-i-nou anys treballats, felicitant-lo i agraint-li aquests anys de treball responsable al servei dels veïns/es. 
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, acompañado del Concejal de Deportes, Francisco Mendoza, recibieron en el Ayuntamiento al conserje del Polideportivo José Manso Tejerina con motivo de su reciente jubilación y le entregaron un detalle en agradecimiento por los veintinueve años trabajados, felicitándole y agradeciéndole estos años de trabajo responsable al servicio de los vecinos/as.