965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Punt Net estarà obert de dilluns a divendres de 8:00 a 12:00 hores al matí i de 15:30 a 17:30 hores a la vesprada; i els dissabtes 8:00 a 12:00 hores perquè els veïns puguen depositar aquells residus urbans d’origen domèstic que no són objecte d’arreplega domiciliària, per a facilitar la seua recuperació, reciclatge o eliminació posterior, els festius estarà tancat.
Els tipus de residus que es tracten en el Punt Net són: oli mineral, oli vegetal, xicotetes runes, frigorífics, electrodomèstics i equips electrònics, lluminàries, mobles i efectes, paper i cartó, piles i acumuladors, matalafs i fustes.”
 
[CAS] El Punto Limpio estará abierto de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 horas por la mañana y de 15:30 a 17:30 horas por la tarde; y los sábados 8:00 a 12:00 horas para que los vecinos puedan depositar aquellos residuos urbanos de origen doméstico que no son objeto de recogida domiciliaria, para facilitar su recuperación, reciclado o eliminación posterior, los festivos estará cerrado.
Los tipos de residuos que se tratan en el Punto Limpio son: aceite mineral, aceite vegetal, pequeños escombros, frigoríficos, electrodomésticos y equipos electrónicos, luminarias, muebles y enseres, papel y cartón, pilas y acumuladores, colchones y maderas.