965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] CANVI D’HORARI DE PUNT NET 
Des de l’Ajuntament s’informa que s’ha canviat l’horari del Punt Net, situat en la Partida Mirantbò.
El nou horari establit és el següent:
De Dilluns a divendres: De 08.00 a 12.00 hores i de 17.00 a 19.00 hores.
Dissabtes: De 08.00 a 12.00 hores.
 
[CAS] CAMBIO DE HORARIO DE PUNTO LIMPIO 
Desde el Ayuntamiento se informa de que se ha cambiado el horario del Punto Limpio, situado en la Partida Mirantbò.
El nuevo horario establecido es el siguiente:
De Lunes a viernes: De 08:00 a 12:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.
Sábados: De 08:00 a 12:00 horas.