965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Els estudiants de la Comunitat Valenciana, inicien des d’aquest dimarts, dia 8, fins el pròxim dia 10 de juny les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
Els estudiants han d’estar en possessió del títol de Batxiller o títol de tècnic de cicle formatiu de grau superior per a presentar-se, i podran conéixer el resultat dels seus exàmens el dia 18 de juny a partir de les 14 hores en convocatòria ordinària, i a partir del dia 14 de juliol en l’extraordinària.
SORT a tots 
[CAS] Los estudiantes de la Comunidad Valenciana, inician desde este martes, día 8, hasta el próximo día 10 de junio las Pruebas de Acceso en la Universidad (PAU).
Los estudiantes tienen que estar en posesión del título de Bachiller o título de técnico de ciclo formativo de grado superior para presentarse, y podrán conocer el resultado de sus exámenes el día 18 de junio a partir de las 14 horas en convocatoria ordinaria, y a partir del día 14 de julio en la extraordinaria.
SUERTE a todos