965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Des de la Regidories d’Esports i Igualtat de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià s’ofereix un projecte esportiu-educatiu denominat “LA VIDA EN JOC: gaudeix de fer exercici i esport aquestes vacances!”
Destinat als adolescents del municipi amb edats compreses entre els 12 i 18 anys.

INSCRIPCIÓ 

[CAS] Desde la Concejalías de Deportes e Igualdad del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià se ofrece un proyecto deportivo-educativo denominado “LA VIDA EN JUEGO: disfruta de hacer ejercicio y deporte estas vacaciones!”
Destinado a los adolescentes del municipio con edades comprendidas entre los 12 y 18 años.

INSCRIPCIÓN