965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] En virtut de la RESOLUCIÓ 2023/3426, de 28 de març de 2023 (DOGV núm. 9564 del 29/03/2023) , de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc, des del dia 30 de març QUEDEN PROHIBIDES TOTES LES CREMES AGRÍCOLES REGULADES EN EL PLA LOCAL DE CREMES DE CALLOSA D’EN SARRIÀ , fins a la fi de la vigència d’aquesta resolució.
 
[CAS] En virtud de la RESOLUCIÓN 2023/3426, de 28 de marzo de 2023 (DOGV nº 9564 del 29/03/2023), de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se modifica el período de quema de márgenes de cultivo o de eliminación de residuos agrícolas y forestales mediante uso del fuego, desde el día 30 de marzo QUEDAN PROHIBIDAS TODAS LAS QUEMAS AGRÍCOLAS REGULADAS EN EL PLAN LOCAL DE QUEMAS DE CALLOSA D’EN SARRIÀ, hasta el fin de la vigencia de dicha resolución.