965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, que dirigeix l’edil Mari Carmen Bou, ha obert el termini per a sol·licitar l’ajuda municipal que es destinarà a estudiants callosins que estiguen realitzant el Programa Erasmus durant el present curs acadèmic 2020/21.
Per a sol·licitar l’ajuda, els interessats hauran d’estar empadronats a Callosa d’en Sarrià com a requisit indispensable. Així mateix, hauran d’aportar una fotocòpia amb el número de compte bancària a nom del sol·licitant (IBAN) i el justificant acreditatiu de la realització del Programa Erasmus durant el curs 2020/21.
Les sol·licituds (Annex I), i la documentació requerida s’hauran d’entregar a la Casa de Cultura o a través del correu electrònic evabp@callosa.es. El termini de presentació romandrà obert fins al pròxim 31 d’agost.
A través de la web municipal www.callosa.es es podrà accedir a la informació, així com descarregar el formulari per a emplenar-lo.

[CAS] La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, que dirige la edil Mari Carmen Bou, ha abierto el plazo para solicitar la ayuda municipal que se destinará a estudiantes callosinos que estén realizando el Programa Erasmus durante el presente curso académico 2020/21.
Para solicitar la ayuda, los interesados deberán estar empadronados en Callosa d’en Sarrià como requisito indispensable. Asimismo, deberán aportar una fotocopia con el número de cuenta bancaria a nombre del solicitante (IBAN) y el justificante acreditativo de la realización del Programa Erasmus durante el curso 2020/21.
Las solicitudes (Anexo I), y la documentación requerida se deberán entregar en la Casa de Cultura o a través del correo electrónico evabp@callosa.es. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 31 de agosto.
A través de la web municipal www.callosa.es se podrá acceder a la información, así como descargar el formulario para cumplimentarlo.