965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià, que dirigeix l’edil Mari Carmen Bou, recorda que dimarts que ve 31 d’agost acaba el termini per a sol·licitar l’ajuda municipal que es destinarà a estudiants callosins que estiguen realitzant el Programa Erasmus durant el present curs acadèmic 2020/21.
Per a sol·licitar l’ajuda, els interessats hauran d’estar empadronats a Callosa d’en Sarrià com a requisit indispensable. Així mateix, hauran d’aportar una fotocòpia amb el número de compte bancària a nom del sol·licitant (IBAN) i el justificant acreditatiu de la realització del Programa Erasmus durant el curs 2020/21.
Les sol·licituds (Annex I), i la documentació requerida s’hauran d’entregar a la Casa de Cultura o a través del correu electrònic  evabp@callosa.es.
A través de la web municipal www.callosa.es es podrà accedir a la informació, així com descarregar el formulari per a emplenar-lo.
 
[CAS] La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià, que dirige el edil Mari Carmen Bou, recuerda que el próximo martes 31 de agosto acaba el plazo para solicitar la ayuda municipal que se destinará a estudiantes callosinos que estén realizando el Programa Erasmus durante el presente curso académico 2020/21.
Para solicitar la ayuda, los interesados tendrán que estar empadronados en Callosa d’en Sarrià como requisito indispensable. Así mismo, tendrán que aportar una fotocopia con el número de cuenta bancaria a nombre del solicitante (IBAN) y el justificante acreditativo de la realización del Programa Erasmus durante el curso 2020/21.
Las solicitudes (Anexo I), y la documentación requerida se tendrán que entregar en la Casa de Cultura o a través del correo electrónico  evabp@callosa.es.
A través de la web municipal www.callosa.es se podrá acceder a la información, así como descargar el formulario para rellenarlo.