965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
VAL. Atenció! Si tens entre 16 i 21 anys i ni estudies ni treballes des de la Regidoria de Joventut t’oferim el programa de l’IVAJ Jove Oportunitat (JOOP). És un programa dissenyat i organitzat per a motivar i orientar a joves d’entre 16 i 21 anys que han abandonat els estudis .
L’eina pedagògica utilitzada és el coaching actitudinal , en grups d’entre 10 i 15 participants. Se’ls proporcionarà orientació des d’un enfocament pràctic, visitant empreses, on els mostraran el treball real al qual porta cada titulació i puguen esbrinar la seva vocació.
CAS. ¡Atención! Si tienes entre 16 y 21 años y ni estudias ni trabajas, te ofrecemos desde la Concejalía de Juventud el programa del IVAJ Jove Oportunitat (JOOP). Es un programa diseñado y organizado para motivar y orientar a jóvenes de entre 16 y 21 años que han abandonado los estudios .
La herramienta pedagógica utilizada es el coaching actitudinal , en grupos de entre 10 y 15 participantes. Se les proporcionará orientación desde un enfoque práctico, visitando empresas, donde les mostrarán el trabajo real al que lleva cada titulación y puedan averiguar su vocación.
+ INFO: tjcallosadensarria@gmail.com // 698949224