965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Programa de EMCORP
Finalitza la contractació de persones desocupats d’almenys 30 anys a través dels programes per al foment d’ocupació EMCORD i EMCORP, del Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora).
En el programa de EMCORP s’han fet tasques de suport en neteja d’edificis públic.

 

[CAS] Programa de EMCORP
Finaliza la contratación de personas desocupados de al menos 30 años a través de los programas para el fomento de ocupación EMCORD y EMCORP, del Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Labora).
En el programa de *EMCORP se han hecho tareas de apoyo en limpieza de edificios público.