965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
VAL. Les tècniques de Joventut de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià i la Mancomunitat de Serveis Socials Marina Baixa presenten el programa de Corresponsals Juvenils a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO de l’IES Rodolfo Llopis durant els dies 11 i 13 d’abril.
 
CAS. Las técnicas de Juventud del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià y la Mancomunidad de Servicios Sociales Marina Baixa presentan el programa de Corresponsales Juveniles al alumnado del IES Rodolfo Llopis durante los días 11 y 13 de abril.