965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Ja s’han publicat les bases reguladores per a sol·licitar les ajudes, les corresponents al Programa d’Ajudes al Lloguer d’Habitatge i el Programa d’Ajudes al Lloguer per a Joves. En ambdues, l’habitatge llogat haurà de ser la residència habitual i permanent de la persona arrendatària durant tot el període per al qual se sol·licita l’ajuda.
Una de les principals novetats de l’actual convocatòria és l’augment en la majoria dels municipis de la Comunitat Valenciana dels límits de les rendes mensuals de lloguer que puguen ser subvencionables. Més de 100 municipis es veuran beneficiats. En concret, a València s’ha augmentat a 770 euros i a Castelló i Alacant a 680 euros.
 
[CAS] Ya se han publicado las bases reguladoras para solicitar las ayudas, las correspondientes en el Programa de Ayudas al Alquiler de Vivienda y el Programa de Ayudas al Alquiler para Jóvenes. En ambas, la vivienda alquilada tendrá que ser la residencia habitual y permanente de la persona arrendataria durante todo el periodo para el cual se solicita la ayuda.
Una de las principales novedades de la actual convocatoria es el aumento en la mayoría de los municipios de la Comunidad Valenciana de los límites de las rentas mensuales de alquiler que puedan ser subvencionables. Más de 100 municipios se verán beneficiados. En concreto, en València se ha aumentado a 770 euros y a Castelló y Alicante a 680 euros.