965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Mª Carmen Bou, des de la regidoria d’Educació informa dels tràmits a realitzar en el procés d’admissió i matriculació per al curs 2023-2024 dels nivells d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat. Les famílies podran completar tot el procediment telemàtic d’admissió, matrícula inclosa, a través de la plataforma ‘telematricula.es’.
La presentació de sol·licituds d’admissió telemàtica en Infantil i Primària serà del 20 al 28 d’abril. El procediment d’admissió és especialment important per a les famílies que matriculen als fills i les filles en Infantil de 3 anys, a les aules gratuïtes de 2 anys del CEIP Bernat de Sarrià i a l’Escola Infantil Municipal de 0-3 anys.
En l’admissió escolar del pròxim curs 2023-2024, a les places d’Infantil de 2 anys opten les xiquetes i els xiquets nascuts en 2021, i a les d’Infantil de 3 anys la població nascuda en 2020.
El 14 de juny, amb la publicació de les llistes definitives d’alumnat admés en cada centre, començarà la matriculació. Des d’aquest mateix dia fins al 30 de juny, podran formalitzar la matrícula les famílies que opten per fer-ho en línia, i del 22 de juny al 5 de juliol les que vulguen fer-la de manera presencial.
Pel que respecta a l’admissió telemàtica en ESO i Batxillerat, serà del 4 al 12 de maig. En el cas de l’ESO, les llistes definitives d’alumnat admés es publicaran el 19 de juliol i aquest mateix dia començarà la matriculació en línia, que estarà oberta fins al 24 de juliol. Les famílies que opten per formalitzar la matrícula de manera presencial podran fer-ho del 20 al 25 de juliol.
Les llistes definitives d’alumnat admés en Batxillerat es publicaran el 24 de juliol i des d’aqueix dia fins al 27 de juliol es podrà formalitzar la matrícula de manera telemàtica i, si s’opta per fer la matrícula de manera presencial, cal acudir en els centres educatius del 25 al 28 de juliol.
En Primària, ESO i Batxillerat les famílies utilitzen aquest procediment en menor mesura, ja que ho utilitzen només per a canviar als fills i les filles de centre educatiu per diferents raons com, per exemple, el canvi de residència d’una població a una altra.
El procés d’admissió és el primer tràmit que es fa per a l’escolarització per primera vegada o per a sol·licitar canvi de centre educatiu. Ho realitzen les famílies i se centra en aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder fer la baremació i la determinació del centre educatiu en el qual s’escolaritzen els fills i les filles.
La via principal per a fer aquest tràmit és de manera telemàtica a través de l’espai web ‘telematricula.es’, en el qual les famílies tenen al seu abast totes les vacants disponibles, tutorials que les guiaran pel procediment i les respostes a les preguntes freqüents que puguen sorgir durant la tramitació.
En aquests moments, la Conselleria treballa en l’actualització de ‘telematricula.es’ i l’espai web estarà habilitat perquè estiga en funcionament en el calendari previst d’admissió que s’ha assenyalat.
No obstant això, qualsevol família que necessite ajuda o no dispose d’accés a Internet pot acudir en el centre educatiu on vulga matricular als seus fills i filles per a fer l’admissió telemàtica.
Carta Families EIM
SOL·LICITUD
Admissió 2 anys
Admissió 3 anys

[CAS] Mª Carmen Bou, desde la concejalía de Educación informa de los trámites a realizar en el proceso de admisión y matriculación para el curso 2023-2024 de los niveles de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Las familias podrán completar todo el procedimiento telemático de admisión, matrícula incluida, a través de la plataforma ‘telematricula.es’.
La presentación de solicitudes de admisión telemática en Infantil y Primaria será del 20 al 28 de abril. El procedimiento de admisión es especialmente importante para las familias que matriculen a los hijos y las hijas en Infantil de 3 años, en las aulas gratuitas de 2 años del CEIP Bernat de Sarrià y en la Escuela Infantil Municipal de 0-3 años.
En la admisión escolar del próximo curso 2023-2024, a las plazas de Infantil de 2 años optan las niñas y los niños nacidos en 2021, y a las de Infantil de 3 años la población nacida en 2020.
El 14 de junio, con la publicación de las listas definitivas de alumnado admitido en cada centro, empezará la matriculación. Desde este mismo día hasta el 30 de junio, podrán formalizar la matrícula las familias que opten por hacerlo en línea, y del 22 de junio al 5 de julio las que quieran hacerla de manera presencial.
Por lo que respecta a la admisión telemática en ESO y Bachillerato, será del 4 al 12 de mayo. En el caso de la ESO, las listas definitivas de alumnado admitido se publicarán el 19 de julio y este mismo día empezará la matriculación en línea, que estará abierta hasta el 24 de julio. Las familias que opten por formalizar la matrícula de manera presencial podrán hacerlo del 20 al 25 de julio.
Las listas definitivas de alumnado admitido en Bachillerato se publicarán el 24 de julio y desde ese día hasta el 27 de julio se podrá formalizar la matrícula de manera telemática y, si se opta por hacer la matrícula de manera presencial, hay que acudir en los centros educativos del 25 al 28 de julio.
En Primaria, ESO y Bachillerato las familias utilizan este procedimiento en menor medida, ya que lo utilizan solo para cambiar a los hijos y las hijas de centro educativo por diferentes razones como, por ejemplo, el cambio de residencia de una población a otra.
El proceso de admisión es el primer trámite que se hace para la escolarización por primera vez o para solicitar cambio de centro educativo. Lo realizan las familias y se centra en aportar toda la información y poner las opciones de los centros preferentes para poder hacer la baremación y la determinación del centro educativo en el que se escolarizan los hijos y las hijas.
La vía principal para hacer este trámite es de manera telemática a través del espacio web ‘telematricula.es’, en el que las familias tienen a su alcance todas las vacantes disponibles, tutoriales que las guiarán por el procedimiento y las respuestas a las preguntas frecuentes que puedan surgir durante la tramitación.
En estos momentos, la Conselleria trabaja en la actualización de ‘telematricula.es’ y el espacio web estará habilitado para que esté en funcionamiento en el calendario previsto de admisión que se ha señalado.
No obstante, cualquier familia que necesite ayuda o no disponga de acceso a Internet puede acudir en el centro educativo donde quiera matricular a sus hijos e hijas para hacer la admisión telemática.

Carta Familias EIM
SOLICITUD
Admisión 2 años
Admisión 3 años