965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Procés d’admissió i matrícula per al curs acadèmic 2021-2022 a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana.
Terminis de presentació admissió, per a la sol·licitud de cursos d’anglés i valencià per al professorat del PIALP de nou ingrés: Des de les 12.00 hores del 28 de maig de 2021 fins a les 23.59 hores del 6 de juny de 2021.
Enllaç OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/
Obertura assistent telemàtic d’admissió per a sol·licitud de plaça – primer període: A partir de les 12.00 hores de l’11 de juny de 2021 fins a les 23.59 hores del 28 de juny de 2021.
 
[CAS] Proceso de admisión y matrícula para el curso académico 2021-2022 en las escuelas oficiales de idiomas de la Comunitat Valenciana.
Plazos de presentación admisión, para la solicitud de cursos de inglés y valenciano para el profesorado del PIALP de nuevo ingreso: Desde las 12:00 horas del 28 de mayo de 2021 hasta las 23:59 horas del 6 de junio de 2021.
Enlace OVIDOC: https://ovidoc.edu.gva.es/
Apertura asistente telemático de admisión para solicitud de plaza – primer período: A partir de las 12:00 horas del 11 de junio de 2021 hasta las 23:59 horas del 28 de junio de 2021.