965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Mantenim activa prevenció i vigilància de vials i zones d’especial incidència per episodi de pluges, però… No podem estar en tots llocs en tot moment. Així que si veus algun despreniment, o anomalia en vials públics, i pots,  senyalitza el perill i… avisa’ns! 
Continuem amb Risc per Pluges , que poden ser localment intenses, en la nostra zona!També continuem amb el nostre Protocol Local preemergències climatològiques activat i amb equips de prevenció i actuació en guàrdia! PRECAUCIÓ I PREVISIÓ! Porta dies plovent sense parar!
 
[CAS] Mantenemos activa prevención y vigilancia de viales y zonas de especial incidencia por episodio de lluvias, pero… No podemos estar en todos sitios en todo momento.  Así que si ves algún desprendimiento, o anomalía en viales públicos, y puedes,  señaliza el peligro y… avísanos!
Continuamos con Riesgo por Lluvias, que pueden ser localmente intensas, en nuestra zona!También continuamos con nuestro Protocolo Local preemergencias climatológicas activado  y con equipos de prevención y actuación en guardia! PRECAUCIÓN Y PREVISIÓN! Lleva días lloviendo sin parar!