965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
VAL. Els dies 8 i 10 de noviembre es durà a terme a l’IES RODOLFO LLOPIS, unes xarrades-taller per la prevenció del Bullying, a l’alumnat de 2n i 3r de l’ESO, subvencionada i organitzada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Callosa d’en Sarrià.
Amb la realització d’aquest taller, es vol donar a les persones joves la informació necessària que els permeta adquirir els coneixements suficients sobre assetjament amb la finalitat de poder detectar, identificar, atendre i acabar amb aquest.
 
CAS. Los días 8 y 10 de noviembre se llevará a cabo en el IES RODOLFO LLPIS, unas charlas-taller para la prevención del bullying al alumnado de 2º y 3º de la ESO, subvencionada y organizada por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià.
Con la realización de este taller, se quiere dar a las personas jóvenes la información necesaria que les permita adquirir los conocimientos suficientes sobre acoso escolar con el fin de poder detectar, identificar, atender y acabar con el mismo.