965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
VAL. Ahir el personal tècnic de Joventut de la Comunitat Valenciana va assistir, al Centre Cultural del Carmen a València, a la presentació i formació del joc de taula “Consortium”. Un joc de taula en el que ningú guanya si algú perd, la cooperació s’anteposa a la competència, el col·lectiu a l’individual i el planeta en totes les seves formes de vida ens evidencien la interdependència entre totes elles.
Des de l’IVAJ es fa una proposta ferma per l’oci educatiu i en valors destinada a la joventut del territori.
CAS. Ayer el personal técnico de Juventud de la Comunidad Valenciana asistió, en el Centro Cultural de Carmen en València, a la presentación y formación del juego de mesa “Consortium”. Un juego de mesa en el que nadie gana si alguien pierde, la cooperación se antepone a la competencia, el colectivo al individual y el planeta en todas sus formas de vida nos evidencian la interdependencia entre todas ellas.
Desde el IVAJ se hace una propuesta firme por el ocio educativo y en valores destinada a la juventud del territorio.