965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament de Callosa ha incorporat al cementeri municipal una plataforma elevadora portafèretres per a facilitar l’enterrament en les files més elevades i que els treballadors municipals treballen en les millors condicions de seguretat.
A més d’oferir una major garantia de seguretat, la nova màquina permet l’accés a diverses altures d’una manera còmoda i segura.
L’encarregat del cementeri va comprovar les característiques de la plataforma elevadora i va posar en pràctica el funcionament de l’equip, gràcies a la informació i instruccions del maneig de la plataforma i de la prevenció de riscos rebuts per part de l’empresa subministradora.
L’alcalde, Andrés Molina, , i els regidors de l’equip de govern han visitat el Cementeri per a comprovar el funcionament d’aquesta eina hidràulica i de bateria que permet elevar amb facilitat fèretres als nínxols més alts, incrementant la seguretat dels treballs que ho requerisquen.

[CAS] El Ayuntamiento de Callosa ha incorporado al cementerio municipal una plataforma elevadora portaféretros para facilitar el entierro en las filas más elevadas y que los trabajadores municipales trabajan en las mejores condiciones de seguridad.
Además de ofrecer una mayor garantía de seguridad, la nueva máquina permite el acceso a varias alturas de una manera cómoda y segura.
El encargado del cementerio comprobó las características de la plataforma elevadora y puso en práctica el funcionamiento del equipo, gracias a la información e instrucciones del manejo de la plataforma y de la prevención de riesgos recibidos por parte de la empresa suministradora.
El alcalde, Andrés Molina, , y los concejales del equipo de gobierno han visitado el Cementerio para comprobar el funcionamiento de esta herramienta hidráulica y de batería que permite elevar con facilitado féretros a los nichos más altos, incrementando la seguridad de los trabajos que lo requieran.