965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde Andrés Molina, el tècnic municipal i el representant de l’empresa contractista signen l’acta de replanteig de l’obra Prolongació i Connexió de la Plaça en Carrer Ramón y Cajal subvencionada en el ‘PLAN MAS CERCA’ per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant. 
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina, el técnico municipal y el representante de la empresa contratista firman el acta de replanteo de la obra Prolongación y Conexión de la Plaza en Calle Ramón y Cajal subvencionada en el PLAN MAS CERCA por la Excma. Diputación Provincial de Alicante