965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Alcalde Andrés Molina juntament amb el tècnic municipal i la direcció de l’obra signen l’acta de recepció de les obres del projecte d’adequació i ordenació dels carrers Absubia, Abdet i Candid Guardiola, subvencionades en el ‘PLAN MAS CERCA’ que promogut per l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.
 
[CAS] El Alcalde Andrés Molina junto con el técnico municipal y la dirección de la obra firman el acta de recepción de las obras del proyecto de adecuación y ordenación de las calles Absubia, Abdet y Candid Guardiola, subvencionadas en el PLAN MAS CERCA que promovido por la Excma. Diputación Provincial de Alicante.