965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Plan + Cerca 2020

Feb 18, 2022Alcaldía, Destacadas, Noticias, Urbanismo Estratégico

[VAL] L’Ajuntament ha rebut una subvenció de la Diputació amb una ajuda de 33.545,75 euros del Plan + Cerca 2020, dirigida a ‘Acondicionamiento d’ombra de protecció en Plaça Ramón i Cajal’.
L’alcalde, Andrés Molina, ha visitat la zona en què ja s’ha iniciat, junt amb el tècnic municipal, per a l’adequació de l’entorn, i que els usuaris disposen d’un espai més adequat, a més de millorar la seua identificació i la imatge d’esta zona.
 
[CAS] El Ayuntamiento ha recibido una subvención de la Diputación con una ayuda de 33.545,75 euros del Plan + Cerca 2020, dirigida a ‘Acondicionamiento de sombra de protección en Plaza Ramón y Cajal’.
El alcalde, Andrés Molina, ha visitado la zona en que ya se ha iniciado, junto con el técnico municipal, para la adecuación del entorno, y que los usuarios disponen de un espacio más adecuado, además de mejorar su identificación y la imagen de esta zona.