965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a la ciutadania que disposen d’una plaça d’aparcament enfront de les instal·lacions de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill per a estacionar durant 10 minuts i així poder realitzar gestions de préstec, devolucions o renovació dels documents.
La plaça està demarcada amb senyalització horitzontal i vertical, indicant l’horari de matins, de 08.30 a 14.30 hores, i de vesprades, de 17.00 a 20.00 hores. L’estacionament no ha de sobrepassar els deu minuts.
 
[CAS] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a la ciudadanía que disponen de una plaza de aparcamiento frente a las instalaciones de la ‘Biblioteca Pública Municipal l’Espill’ para estacionar durante 10 minutos y así poder realizar gestiones de préstamo, devoluciones o renovación de los documentos.
La plaza está demarcada con señalización horizontal y vertical, indicando el horario de mañanas, de 08.30 a 14.30 horas, y de tardes, de 17.00 a 20.00 horas. El estacionamiento no tiene que sobrepasar los diez minutos.