965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] S’han iniciat els treballs de millora i reforma d’instal·lacions del Poliesportiu Municipal, unes obres que, finançades a través del Pla Més Esport de la Diputació Provincial d’Alacant, modernitzaran l’entorn d’un dels espais esportius més utilitzats.
L’Alcalde, Andrés Molina, ha indicat que aquestes inversions són una “aposta per l’esport local i per la millora de les infraestructures, lluitant per aconseguir que els ciutadans puguen gaudir de les instal·lacions que mereixen”.
 
[CAS] Se han iniciado los trabajos de mejora y reforma de instalaciones del Polideportivo Municipal, unas obras que, financiadas a través del Plan Más Deporte de la Diputación Provincial de Alicante, modernizarán el en torno a uno de los espacios deportivos más utilizados.
El Alcalde, Andrés Molina, ha indicado que estas inversiones son una “apuesta por el deporte local y por la mejora de las infraestructuras, luchando para conseguir que los ciudadanos puedan disfrutar de las instalaciones que merecen”.