965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] S’han iniciat els treballs en l’edifici del mercat municipal que, pretenen millorar l’entorn dedicat a la venda de productes frescos i de proximitat.
La Regidoria de Comerç, que dirigeix Mari Carmen Bou, està duent a terme el Pla de Modernització del Mercat Municipal.
L’objectiu és el manteniment i conservació, millora en la sostenibilitat i modernització de la infraestructura amb la millora de l’accessibilitat de les instal·lacions.
El pressupost d’aquesta actuació ascendeix a un total de 7.786,00 euros i compta amb una subvenció de la Diputació Provincial d’Alacant, dins del Pla de Modernització de Mercats Municipals.
 
[CAS] Se han iniciado los trabajos en el edificio del mercado municipal que, pretenden mejorar el entorno dedicado a la venta de productos frescos y de cercanía.
La Concejalía de Comercio, que dirige Mari Carmen Bou, está llevando a cabo el Plan de Modernización del Mercado Municipal.
El objetivo es el mantenimiento y conservación, mejora en la sostenibilidad y modernización de la infraestructura con la mejora de la accesibilidad de las instalaciones.
El presupuesto de esta actuación asciende a un total de 7.786,00 euros y cuenta con una subvención de la Diputación Provincial de Alicante, dentro del Plan de Modernización de Mercados Municipales.