965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] El Patronat de Turisme Costa Blanca, dins de la convocatòria destinada a ajudes per a la promoció turística de la Costa Blanca destinada a potenciar la recuperació del sector turístic. Concedeix dues subvencions una destinada a “comunicació i màrqueting digital “ per import de 2.653,90.-€ i l’altra destinada a la “ Promoció de l’oferta turística” 8.863.38.-€

[CAS] El Patronato de Turismo Costa Blanca, dentro de la convocatoria destinada a ayudas para la promoción turística de la Costa Blanca destinada a potenciar la recuperación del sector turístico. Concede dos subvenciones una destinada a “comunicación y marketing digital “ por importe de 2.653,90.-€ y la otra destinada a la “ Promoción de la oferta turística” 8.863.38.-€