965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Dins de la subvenció en matèria de participació ciutadana, transparència i bon govern, s’ha instal·lat aquest dimarts en la Pl. del Convent una carpa per a recollir idees i inquietuds del ciutadania.
La intenció és treballar de manera conjunta en la consecució d’un model de governança més participatiu i sostenible.
[CAS] Dentro de la subvención en materia de participación ciudadana, trasparencia y buen gobierno, se ha instalado este martes en la Pl. del Convent una carpa para recoger ideas e inquietudes de al ciudadanía.
La intención es trabajar de manera conjunta en la consecución de un modelo de gobernanza más participativo y sostenible.