965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Callosa d’en Sarrià impulsa la participació ciutadana en el seu nou model de governança sostenible
Callosa d’en Sarrià ha iniciat el seu projecte “De la mà cap a la sostenibilitat: procés participatiu per a un nou model de governança a Callosa d’en Sarrià” amb l’objectiu d’involucrar a la ciutadania en la definició de polítiques públiques orientades al desenvolupament sostenible del municipi. La iniciativa, finançada per la Diputació d’Alacant i la Generalitat Valenciana, cerca promoure una governança participativa i sostenible mitjançant la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establits per a l’any 2030.
Com a primera etapa del procés participatiu, s’ha llançat una enquesta telemàtica sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que estarà activa durant tot el mes de juliol. L’enquesta té com a objectiu recopilar informació per a guiar el disseny de polítiques públiques i millorar la qualitat de vida en el municipi. Pot accedir a l’enquesta a través del següent enllaç: https://forms.gle/CfHAZgKpgQaWZr6a8
El projecte es durà a terme a través de diverses activitats, incloent-hi sessions de treball obertes a la ciutadania, tallers de diagnòstic i espais digitals de participació. A més, es desenvoluparà una campanya de difusió i conscienciació sobre l’Agenda 2030 per a informar i sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de treballar junts per a aconseguir un futur més sostenible.
Amb aquest projecte, Callosa d’en Sarrià busca millorar la governança i la sostenibilitat a través de la participació ciutadana. S’espera que l’enquesta telemàtica siga un primer pas important per a involucrar a la ciutadania en la definició de polítiques públiques que impulsen el desenvolupament sostenible en el municipi.
 
[CAS] Callosa d’En Sarrià impulsa la participación ciudadana en su nuevo modelo de gobernanza sostenible
Callosa d’En Sarrià ha iniciado su proyecto “De la mano hacia la sostenibilidad: proceso participativo para un nuevo modelo de gobernanza en Callosa d’En Sarrià” con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la definición de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible del municipio. La iniciativa, financiada por la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana, busca promover una gobernanza participativa y sostenible mediante la incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos para el año 2030.
Como primera etapa del proceso participativo, se ha lanzado una encuesta telemática sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que estará activa durante todo el mes de julio. La encuesta tiene como objetivo recopilar información para guiar el diseño de políticas públicas y mejorar la calidad de vida en el municipio. Puede acceder a la encuesta a través del siguiente enlace:
El proyecto se llevará a cabo a través de diversas actividades, incluyendo sesiones de trabajo abiertas a la ciudadanía, talleres de diagnóstico y espacios digitales de participación. Además, se desarrollará una campaña de difusión y concienciación sobre la Agenda 2030 para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de trabajar juntos para alcanzar un futuro más sostenible.
Con este proyecto, Callosa d’En Sarrià busca mejorar la gobernanza y la sostenibilidad a través de la participación ciudadana. Se espera que la encuesta telemática sea un primer paso importante para involucrar a la ciudadanía en la definición de políticas públicas que impulsen el desarrollo sostenible en el municipio.