965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’Ajuntament ha instal·lat una pantalla de tecnologia LED que servirà per a donar a conéixer als veïns i veïnes tot tipus d’informació municipal d’interés.
Es tracta d’una pantalla d’última tecnologia i alta lluminositat amb unes dimensions de 6 metres quadrats aproximadament. Està situada de manera estratègica en un punt amb gran pas de vianants i entrarà en funcionament al llarg d’aquests dies.
Aquesta nova plataforma informativa forma part del projecte “Pla+ A prop 2020” subvencionat per la Diputació d’Alacant. L’objectiu d’aquesta actuació és continuar posant en marxa accions que milloren la qualitat de vida de la ciutadania a través d’un desenvolupament intel·ligent, sostenible i ambiental del municipi.

[CAS] El Ayuntamiento ha instalado una pantalla de tecnología LED que servirá para dar a conocer a los vecinos y vecinas todo tipo de información municipal de interés.
Se trata de una pantalla de última tecnología y alta luminosidad con unas dimensiones de 6 metros cuadrados aproximadamente. Está situada de manera estratégica en un punto con gran paso de peatones y entrará en funcionamiento a lo largo de estos días.
Esta nueva plataforma informativa forma parte del proyecto “Pla+ Cerca 2020” subvencionado por la Diputación de Alicante. El objetivo de esta actuación es continuar poniendo en marcha acciones que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía a través de un desarrollo inteligente, sostenible y ambiental del municipio.