965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Noves places per a pàdel. Obrim un altre grup de pàdel, dimecres i divendres de 16.30h a 17.30h. Només són 4 places, crida i reserva.
[CAS] Nuevas plazas para pádel. Abrimos otro grupo de pádel, miércoles y viernes de 16.30h a 17.30h.
Solo son 4 plazas, llama y reserva.