965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Ecomòbil / Ecomóvil

Plaça del Convent , Spain

Els materials que es permetran seran des d’olis vegetals usats, passant per robes i calçat, piles, bateria de vehicles, passant per tubs fluorescents i cartutxos de tinta fins a aparells elèctrics de reduït volum. Los materiales que se permitirán serán desde aceites vegetales usados, pasando por ropas y calzado, pilas, batería de vehículos, pasando por […]

VIII Día de las Escritoras / VIII Dia de les Escriptores

Biblioteca Pública L´espill Carrer Jaume Roig, 5, Callosa d'en Sarrià, Alicante, Spain

La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, junto a la concejal de Igualdad, Mª Teresa García, organizan el “VIII Día de las Escritoras: El placer, la alegría y la risa de las mujeres". La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, junt amb la regidora d'Igualtat, Mª Teresa García, organitzen el “VIII Dia de les Escriptores: El plaer, […]