965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Biblioteca Pública L´espill Carrer Jaume Roig, 5, Callosa d'en Sarrià, Alicante, Spain

Ll’exposició “Joan Fuster, una vida il·lustrada”. Aquesta exposició té un format de catorze panells amb textos de Salvador Ortells i dissenyada per Estudi Grafema, i va acompanyada d’un fullet explicatiu. La exposición “Joan Fuster, una vida ilustrada”. Esta exposición tiene un formato de catorce paneles con textos de Salvador Ortells y diseñada por Estudio Grafema, […]