965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Callosa d’en Sarrià, rep les obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer.
L’alcalde, Andrés Molina, juntament amb representants de la Direcció General de l’aigua de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i Transició Ecològica, i l’empresa contractista de les obres TECOPSA, han formalitzat aquest matí l’acta de recepció i lliurament de les obres de substitució d’un tram de la impulsió Margeve-Onàer en el terme municipal de Callosa d’en Sarrià.
L’Alcalde, Andrés Molina ha volgut agrair-li també, fent esment, a la SAT ONAER la bona disposició, la col·laboració i les facilitats per a la bona resolució de les obres i la reposició dels serveis.
Els treballs han consistit en la substitució de la canonada de 300 mm. de diàmetre existent per una altra de fosa de 500 mm en un tram de 925 ml. així com la reposició del ferm del tram del camí Margeve-Onàer afectat. Les obres van ser adjudicades per un import de 488.431,14 euros.
 
[CAS] Callosa d’en Sarrià, recibe las obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer.
El Alcalde, Andrés Molina, junto con representantes de la Dirección General del agua de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia climática y Transición Ecológica, y la empresa contratista de las obras TECOPSA, han formalizado esta mañana el acta de recepción y entrega de las obras de sustitución de un tramo de la impulsión Margeve-Onàer en el término municipal de Callosa d’en Sarrià.
El Alcalde, Andrés Molina ha querido agradecerle también, haciendo mención, a la SAT ONAER la buena disposición, la colaboración y las facilidades para la buena resolución de las obras y la reposición de los servicios.
Los trabajos han consistido en la sustitución de la cañería de 300 mm. de diámetro existente por otra de fundición de 500 mm en un tramo de 925 ml. así como la reposición del firme del tramo del camino Margeve-Onàer afectado. Las obras fueron adjudicadas por un importe de 488.431,14 euros.