965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] L’empresa Elsamex, reinicia les obres de connexió de canonada d’elevació en El Camí Sacos, a partir de dilluns que ve 21 de novembre, a l’altura del Restaurant La Cascada (Casa Federico) – Toll de l’Assut.
L’accés de vehicles estarà tancat. La previsió de la duració de les obres és de 45 dies. Durant l’execució d’estes obres, l’accés a Sacos, serà per Bolulla.
 
[CAS] La empresa Elsamex, reinicia las obras de conexión de la tubería de elevación en El Camino Sacos, a partir del próximo lunes 21 de noviembre, a la altura del Restaurante La Cascada (Casa Federico) – Toll de l’Assut.
El acceso de vehículos estará acotado. La previsión de la duración de las obras es de 45 días. Durante la ejecución de estas obras, el acceso a Sacos, será por Bolulla.