965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[val] La setmana passada familiars de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés van donar, a la Biblioteca Pública l’Espill de Callosa d’en Sarrià, tres exemplars de l’obra “Diarios de una vida”, es tracta de tres volums que recopilen la història recent d’Espanya a través dels diaris escrits per Joaquín Ruiz-Giménez Cortés i publicats a títol pòstum per les Corts Generals, Defensor del Poble, a partir dels diaris personals trobats després de la seua defunció. Els diaris manuscrits originals es troben en l’actualitat en la Universitat Carles III de Madrid. S’han escanejat i transcrit i és possible la seua consulta digital. Els fragments més importants han donat peu a la publicació de tres volums:
“Diarios de una vida” període 1967-1978 (del tardofranquisme a la Constitució), “Diarios de una vida” període 1979-1988 (consolidació de la democràcia i Defensor del Poble) i “Diarios de una vida” període 1989-2005 (President d’UNICEF).
Aquests Diaris representen una important font per a l’estudi i el coneixement d’una interessant etapa de la Història recent del nostre país, de la segona meitat del segle XX. No sols del final de la Dictadura franquista, sinó de la preparació d’una alternativa a aquesta, així com de la reconstrucció de la Democràcia a Espanya.
Joaquín Ruiz-Giménez va ser el primer Defensor del Poble de la Democràcia Espanyola. Al llarg de la seua polifacètica vida va exercir com compromés polític, advocat, catedràtic, fundador de la Revista Cuadernos para el Diálogo i primer president de la Comissió Espanyola d’UNICEF des de 1988 fins a 2001. Des de primerenca edat, va escriure uns diaris privats en els quals va plasmar els esdeveniments dels quals era protagonista i testimoni, així com les seues opinions i impressions personals.
[cas] La semana pasada familiares de Joaquín Ruiz-Giménez Cortés donaron, a la Biblioteca Pública l’Espill de Callosa d’en Sarrià, tres ejemplares de la obra “Diarios de una vida”, se trata de tres volúmenes que recopilan la historia reciente de España a través de los diarios escritos por Joaquín Ruiz-Giménez Cortés y publicados a título póstumo por las Cortes Generales, Defensor del Pueblo, a partir de los diarios personales encontrados tras su fallecimiento. Los diarios manuscritos originales se encuentran en la actualidad en la Universidad Carlos III de Madrid. Se han escaneado y transcrito y es posible su consulta digital. Los fragmentos más importantes han dado pie a la publicación de tres volúmenes:
“Diarios de una vida” periodo 1967-1978 (del tardofranquismo a la Constitución), “Diarios de una vida” periodo 1979-1988 (consolidación de la democracia y Defensor del Pueblo) y “Diarios de una vida” periodo 1989-2005 (Presidente de Unicef).
Estos Diarios representan una importante fuente para el estudio y el conocimiento de una interesante etapa de la Historia reciente de nuestro país, de la segunda mitad del siglo XX. No sólo del final de la Dictadura franquista, sino de la preparación de una alternativa a la misma, así como de la reconstrucción de la Democracia en España.
Joaquín Ruiz-Giménez fue el primer Defensor del Pueblo de la Democracia Española. A lo largo de su polifacética vida ejerció como comprometido político, abogado, catedrático, fundador de la Revista Cuadernos para el Diálogo y primer presidente de la Comisión Española de Unicef desde 1988 hasta 2001. Desde temprana edad, escribió unos diarios privados en los que plasmó los acontecimientos de los que era protagonista y testigo, así como sus opiniones e impresiones personales.