965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, ens convida a la lectura de les últimes novetats de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que ja estan disponibles per al préstec.
Recorda el periode de préstec de llibres és de 30 dies i les pel·lícules, música o arxius d’ordinador (dvd’s i cd’s) per un període de 15 dies.
Podeu contactar per telèfon en el 965886134 o realitzar consultes a l’email biblioteca@callosa.es.
 
[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, nos invita a la lectura de las últimas novedades de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que ya están disponibles para el préstamo.
Recuerda el periodo de préstamo de libros és de 30 días y las películas, música o archivos de ordenador (dvd’s y cd’s) por un periodo de 15 días.
Podéis contactar por teléfono en el 965886134 o realizar consultas al email biblioteca@callosa.es