965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] La regidora de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa els usuaris de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que a partir del mes de juliol podran gaudir de les lectures de les novetats adquirides per a la biblioteca. 
Recordar als usuaris que els llibres es presten per un període de 30 dies i les pel·lícules, música o arxius d’ordinador (dvd’s i cd’s) per un període de 15 dies. 
L’horari de la biblioteca a l’estiu és de 10.00 a 13.30 i de 17.00 a 20.00 de dilluns a divendres. Recordem als usuaris l’ús obligatori de portar la mascareta en espais tancats d’ús públic, mantenir la distància de seguretat de 1,5 m., així com aquelles mesures que el personal de la biblioteca indique en les instal·lacions.
 
[CAS] La concejal de Cultura, Maribel Ferrándiz, informa a los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal l’Espill que a partir del mes de julio podrán disfrutar de las lecturas de las novedades adquiridas para la biblioteca.
Recordar a los usuarios que los libros se prestan por un periodo de 30 días y las películas, música o archivos de ordenador (dvd’s y cd’s) por un periodo de 15 días.
El horario de la biblioteca en verano es de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes. Recordamos a los usuarios el uso obligatorio de llevar mascarilla en espacios cerrados de uso público, mantener la distancia de seguridad de 1,5 m., así como aquellas medidas que el personal de la biblioteca indique en las instalaciones.