965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià

Noves oficines que alberguen l’àrea d’Urbanisme / Nuevas oficinas que albergan el área de Urbanismo

Mar 2, 2022Destacadas, Noticias, Urbanismo Estratégico

[VAL]  Amb la finalitat d’oferir una millor atenció a la ciutadania, l’Ajuntament d’ha posat en funcionament les noves oficines que alberguen l’àrea d’Urbanisme.
Aquestes àrees municipals proporcionen un millor servei a la població, que ja estan en ple funcionament, dotades d’un espai de recepció, zones definides per a l’atenció al públic en cadascuna de les diferents àrees, despatxos i sala de reunions.
 
[CAS] Con la finalidad de ofrecer una mejor atención a la ciudadanía, el Ayuntamiento de ha puesto en funcionamiento las nuevas oficinas que albergan el área de Urbanismo.
Estas áreas municipales proporcionan un mejor servicio a la población, que ya están en pleno funcionamiento, dotadas de un espacio de recepción, zonas definidas para la atención al público en cada una de las distintas áreas, despachos y sala de reuniones.