965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Les obres de renovació de la gespa del camp de futbol continuen a un bon ritme, ara instal·lat la nova gespa s’està realitzant l’encebament i raspallat de la gespa.
 
[CAS] Las obras de renovación del césped del campo de fútbol continúan a un buen ritmo, ahora instalado el nuevo césped se está realizando el recebado y cepillado del césped.