965880050 - Plaza España, 1 - 03510 Callosa d'en Sarrià
[VAL] Un nou agent pren possessió com a funcionari de carrera de la Policia Local de Callosa, Nicolás Alexandre Sirvent Candea, en un acte presidit per l’Alcalde, Andrés Molina, l’Oficial de la Policia Local, Isabel Vanesa Pérez, i familiars més pròxims.
L’Alcalde, li va donar la benvinguda i el va felicitar, destacant la important labor que realitza plantilla de la Policia Local dia a dia en temes de seguretat que són prioritaris, estenent la felicitació als seus familiars. ENHORABONA 
 
[CAS] Un nuevo agente toma posesión como funcionario de carrera de la Policía Local de Callosa, Nicolás Alexandre Sirvent Candea, en un acto presidido por el Alcalde, Andrés Molina, la Oficial de la Policía Local, Isabel Vanesa Pérez, y familiares más próximos.
El Alcalde, le dio la bienvenida y le felicitó, destacando la importante labor que realiza plantilla de la Policía Local día a día en temas de seguridad que son prioritarios, extendiendo la felicitación a sus familiares. ENHORABUENA